PNEUMOLOGÍA

És l’especialitat mèdica que estudia les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. És la més jove, va néixer l’any 1977.

A nivell preventiu, avalua la capacitat respiratòria, estima el tabaquisme (i el tractament necessari per a la seva deshabituació), i valora la roncopatia com a part dels síndromes que poden afectar la qualitat de vida o ser un factor de risc cardiovascular.

Els problemes mèdics que tracta són freqüents, com l’asma, infeccions, apnees de la son, problemes derivats de l’ús del tabac, també el càncer de pulmó, entre altres.

Els avanços en pneumología són notoris i els seus tractaments cada vegada més específics, on la tecnologia s’està involucrant.

ESTUDIS DIAGNOSTICS

  • Espirometria
  • Funcionalisme pulmonar
  • Mesurament òxid nítric i mesurament monòxid de carbó
  • Pulsioximetria continua
  • Poligrafia nocturna domiciliària o estudi de la son
  • Titulació de CPAP
  • Ecografia toràcica