DESHABITUACIÓ TABÀQUICA

Clínica Eupnea ofereix un programa de deshabituació tabàquica a aquells pacients que desitgin deixar de fumar.

Deixar de fumar és posible si està informat de com fer-ho i compta amb ajuda. 

El programa consta de:

  • Una primera visita ón es realitza el diagnòstic de tabaquisme i de les seves característiques.
  • Un reconeixement mèdic:  espirometria, radiografia i mesura de monòxid de carboni exhalat.
  • Un esquema o número de visites de seguiment necesàries per incrementar l’èxit del tractament.
  • Intervenció per part de més d’un professional sanitari (pneumòleg, cardiòleg, fisioterapeuta o psicòleg).
  • Material de suport, sessions grupals i altres eines d’ajuda.
  • Tractament farmacològic en els casos necessaris i un suport psicològic especialitzat.