CARDIOLOGIA

És l’especialitat mèdica pròpia del cor i de l’aparell circulatori.

La prevenció bàsica en cardiologia és la dieta, l’activitat física i la disminució de pes. També la detecció de casos d’hipertensió, diabetis, dislipèmia, síndrome d’apnees del son o tabaquisme, on caldrà confirmar el diagnòstic i iniciar un tractament.

Forma part de la prevenció el reconeixement mèdic de les persones que realitzen exercici físic intens, presenten els factors de risc comentats o són familiars de pacients amb patologia cardíaca prematura o factors de risc.

Les malalties més freqüents són l’angina de pit, infart de miocardi, arítmies, valvulopatias i insuficiència cardíaca. El símptoma més relacionat amb la consulta de cardiologia és la presència de dolor toràcic.

El nostre compromís és oferir i desenvolupar el circuit adequat per a un reconeixement cardiològic global, personalitzat en funció dels antecedents i l’estil de vida de cada persona.

ESTUDIS DIAGNOSTICS

  • Electrocardiograma
  • Ecocardiograma
  • Holter
  • Ergometria o prova d’esforç