Digestologia

QUÈ ÉS LA DIGESTOLOGIA?

La Digestologia (també coneguda com Gastroenterologia) és l’especialitat mèdica encarregada prevenir, diagnosticar i tractar les malalties de l’aparell digestiu.

És a dir, s’encarrega de les afeccions de l’esòfag, l’estómac, l’intestí prim, l’intestí gruixut, el recte, l’anus, el pàncrees, la vesícula biliar, les vies biliars i el fetge.

Tots aquest òrgans són els encarregats del procés de la digestió, és a dir, de fer que les cèl·lules de l’organisme puguin processar tots els aliments i els líquids que consumim, aprofitant aquells nutrients que necessita el cos i rebutjant els que no.

Algunes de les malalties més comuns que tracta l’especialitat de digestologia a Clínica Eupnea Palamós són: gastritis, malaltia inflamatòria intestinal, pòlips, hepatitis, trastorns funcionals de l’aparell digestiu, hèrnia d’hiat, etc.

El metge especialista en aquesta disciplina és el digestòleg o gastroenteròleg. A Clínica Eupnea Palamós comptem amb aquest especialista que, conjuntament amb altres professionals com són els nutricionistes o endocrinòlegs, treballen per oferir als nostres pacients un diagnòstic complert.

Si voleu demanar una cita amb un digestòleg a Palamós o si simplement tenia un dubte, podeu omplir aquest formulari per contactar-nos sense cap tipus de compromís.

 

ESTUDIS DIAGNÒSTICS A CLÍNICA EUPNEA PALAMÓS

  • Test intolerància Alimentària: es fa servir amb la fi de detectar els aliments que produeixen al·lèrgia o intolerància al pacient, provocant una digestió complicada (amb pesadesa, diarrees, entre d’altres).
  • Test Helicobacter Pylori: l’Helicobacter Pylori és la bactèria responsable de molts casos d’úlceres gàstriques. Aquesta bactèria es detecta mitjançant un test d’alè de gran sensibilitat. Primerament el pacient s’haurà de prendre una pastilla d’urea marcada amb C-13. La presència d’Helicobacter Pylori es detecta al confirmar la presència d’aquest isòtop a l’alè (ja que la bactèria redueix l’urea a ureasa i s’allibera el carboni en forma de C13O2 durant la respiració.
  • Gastroscòpia: consisteix en la introducció d’un petit tub per la boca amb la fi de visualitzar l’esòfag, l’estómac i el duodè.
  • Colonoscòpia: consisteix en la introducció d’un colonoscopi per l’anus amb la fi de visualitzar el colon.
  • Polipectomia: procediment que es porta a terme per a l’eliminació de pòlips, en aquest cas situats al tracte digestiu. La prova es fa amb l’ajuda d’un endoscopi.
  • Ecografia Abdominal: gràcies a aquesta prova, es pot realitzar un estudi ràpid mitjançant ultrasons d’òrgans com el fetge, els ronyons, la melsa, la vesícula i el pàncrees.
Obrir xat
Hola!
Necessites ajuda?