Test Covid-19

INTRODUCCIÓ

Si tens algú dels símptomes més característics de la Covid–19 o simplement et preparares per viatjar o visitar un familiar, no dubtis en demanar cita a Clínica Eupnea a l’hora de fer-te un test Covid-19. T’atendrem amb la major rapidesa possible i, segons sigui el teu cas, t’oferirem les proves més fiables per la detecció del coronavirus: la PCR, el Test Ràpid Antigènic i els Testos Serològicss, que constitueixen l’Anàlisi Sanguini de l’immunitat humoral (on es poden detectar tant els anticosos totals com detallar els diferents tipus d’anticosos desenvolupats), així com l’Anàlisi Sanguini de l’immunitat cel·lular.

A continuació, us farem una breu descripció d’en què consisteixen cadasqú del nostres test Covid-19:

ESTUDIS DIAGNÒSTICS PER LA COVID-19

La PCR (Reacció en Cadena de la Polimerasa) és la prova de referència per la seva alta fiabilitat. És una tècnica molecular que permet detectar el genoma d’un virus (ADN o ARN), és a dir, pot detectar la presència del material genètic d’un patògen mitjançant una mostra biològica.

En el cas de la Covid-19, el material genètic del coronavirus que es detecta és el seu ARN. Quan el virus infecta a una persona, s’introdueix a dins les cèl·lules de la nasofaringe y começa a replicar-se.

Per la realització d’una prova PCR, s’extreu una mostra del pacient de les seves foses nasals mitjançant un hisop. Els resultats s’obtenen al voltant de 24h després.

Aquesta prova funciona per la detecció de la Covid-19 tant en pacients simptomàtics com asimptomàtics. A més a més, es pot detectar dies abans que comecin els símptomes i llarg temps després que aquests desapareguin.

Quan el resultat és positiu, es considerarà que l’individu és contagiòs i que existeix presència de virus fins que s’obtengui un resultat negatiu mitjançant una altra PCR.

La PCR no dona informació sobre la càrrega viral del pacient, és a dir, el resultat és no quantitatiu per aquest test Covid-19.

TEST RÀPIDO ANTIGÈNIC: Les proves d’antigens serveixen per detectar una infecció activa, ja que identifiquen la presència de proteïnes del virus. La mostra es processa al mateix lloc de la seva recollida i pot trigar pocs minuts. Un resultat positiu vol dir que el virus està present i probablement existeix una infecció en curs.

Es deu realitzar durant els 7 primers dies des de l’infecció, quan la càrrega viral està al seu punt més alt.

A més a més, com passa amb les proves PCR, no es capaç de dir si ja s’ha superat la malaltia quan fas el test Covid-19.

ANÀLISI SEROLÒGIC: Es tracta d’un estudi serològic SARS – COV2 que es realitza mitjançant l’extracció de sang.

A diferència de la PCR, aquesta prova detecta els anticosos que el pacient hagi pogut crear davant l’infección per SARS – COV2, mentre que la PCR detecta el genoma del virus. A més a més, ofereix un resultat quantitatiu dels anticosos generats.

Una igualtat amb el test Covid-19 PCR, és que el resultat també s’obté en 24h.

La prova serològica per la detecció del coronavirus consisteix en la detecció de les inmunoglobulines IgG i IgM, que són proteïnes que poden reconèixer, captar i bloquejar als virus per que els linfocits (cèl·lules del sistema immunològic) puguin reconèixer-les i eliminar-les.

Convé enrecordar que les IgG i les IgM són dos tipus d’immunoglobulines presents a la nostra sang en forma d’anticosos en cas d’haver estat en contacte amb el coronavirus.

  • IgG: És el tipus d’immunoglobulina predominant al cos. Es troba a la sang i a altres fluids. És l’anticos que protegeix contra les infeccions bacterianes i víriques i triga uns dies en desenvolupar-se un cop ha passat l’infecció.
  • IgM: És l’immunoglobulina feta per l’organisme. Es presenta a la sang i la seva missió és combatre una nova infecció.

Els testos serològics estudien la resposta del sistema immunològic mitjançant una mostra de sang del pacient. Existeixen quatre resultats possibles:

IgG- / IgM-: A la majoria dels casos, l’individu no està contagiat amb el virus. Tot i que existeix un periode de, més o menys, uns 3 dies d’incubació des de l’infecció on l’anticos IgM encara no s’hagi generat i el resultat sigui negatiu. Així, la prova no serveix per descartar infeccions inicials.

IgG- / IgM+: L’individu es troba a la fase inicial de la malaltia i ja pot considerar-se contagiós. Es necessita confirmació mitjançant PCR o repetir l’anàlisi quan hagin passat 15 dies.

IgG+ / IgM+: L’individu es troba a una fase activa de la malaltia o superant una fase aguda d’aquesta i està desenvolupant anticosos. En aquest cas, també és convenient sometre’s a una PCR.

IgG+ / IgM-: L’individu ha passat l’infecció i ha desenvolupat anticosos contra la malaltia. És a dir, la fase de replicació viral ha acabat.

Cal concloure que gràcies a l’anàlisi de les IgG s’ha comprovat que un 15% de la població no fa anticosos, això es por deure a que el sistema immune fa servir altres viess de defensa, com l’immunitat cel·lular. L’immunitat cel·lular és una manera de resposta immune complementària a l’immunitat per anticosos i que provoca l’eliminació de cèl·lules infectades. A més a més, participen en l’immunitat a llarg plaç al convertir-se en cèl·lules de memòria.

Obrir xat
Hola!
Necessites ajuda?