FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA

És la disciplina dedicada a millorar i restablir una respiració adient quant existeix una dificultat respiratòria.

Els objetius son:

  • Evitar seqüeles respiratòries
  • Afavorir el drenatje de les secrecions nasals o bronquials
  • Treballar i reeducar la musculatura respiratòria
  • Potenciar el tractament farmacològic
  • Promoure l’autocontrol de la respiració 

Un fisioterapeuta especialitzat, junt a l’especialista mèdic, són els professionals que dirigeixen la teràpia, ajuden i supervisen al pacient, avaluant també la consecució dels objectius marcats.