La fisioteràpia permet portar a terme el tractament d’afeccions que atempten contra la capacitat de moviment del cos humà. Es tracta d’una especialitat força ampla, dins la qual n’hi ha diferents camps i especialitzacions. A aquest article, parlarem propiament de la fisioteràpia a l’àmit respiratori.

la fisioteràpia respiratòria

La fisioteràpia respiratòria ha estat força sol·licitada els darrers dos anys després l’arribada de la pandèmia mundial per Covid-19. Tanmateix, aquesta activitat tambén està recomenada per altres tipus de malalties ja que, sense cap tipus de dubte, aquesta branca de la fisioteràpia porta amb si mateixa una gran quantitat de beneficis per la salut de pacients amb problemes i trastorns respiratoris.

De què tracta la fisioteràpia respiratòria?

La fisioteràpia respiratòria és una branca de la fisioteràpia que consisteix en un grup de tècniques dissenyades pel tractament de malalties respiratòries. Aquest tipus de procés es porta a terme amb fonaments als coneximents del sistema respiratori.

La fi no és una altra que la de augmentar les capacitats pulmonars dels diferents pacients tractats, doncs en la majoria dels casos, aquests han tingut malalties prèvies que afecten al funcionament habitual dels pulmons.

El tractament que s’hi aplica està relacionat de manera exclusiva amb les necessitats individuals de cada pacient.

En paraules simples, això vol dir que el tipus de fisioteràpia respiratòria que es realitzi dependrà de l’estat clínic del pacient. A més a més, s’ha de tener en compte prèviament el tipus de malaltia que en té, l’edat i el nivell de col·laboració del pacient davant del tractament.

A Clínica Eupnea, un expert en Pneumologia s’encarregarà de portar a terme una exploració prèvia juntament amb el Fisioterapeuta Respiratori per aclair el millor tractament pel pacient.

Amb tot això, l’especialista procedeix amb el tractament de fisioteràpia respiratòriamitjançant moviments manuals o fent servir aparells específics. Aquesta activitat mèdica permet que s’eliminin obstruccions respiratòries i afavoreixen la ventilaició pulmonar dels pacients.

Quina és la utilitat de la fisioteràpia respiratòria?

La fisioteràpia respiratòria compta amb dues utilitats importants:

Primerament, es recurreix a aquestes tècniques per netejar el sistema respiratori de les secrecions que s’hi acumulen. Per exemple, la compressió toràcica ajuda a tractar malalties com la pneumonia.

Sense dubte, aquesta branca de la fisioteràpia pot ser de gran ajuda per aquelles persones que tinguin problemes per fer sortir les secrecions allotjades als pulmons. Tanmateix, va bé per altres escenaris clínics com el tractament de malalties pulmonars cròniques. Al següent apartat es donaran alguns exemples d’aquestes malalties.

En segon lloc, aquest tipus de fisioteràpia contribueix amb la millora de l’intercanvi de gasos i millora de l’oxigenació sanguínia. Això es pot aconseguir simplement amb exercicis de respiració i altres mètodes manuals que contribueixin al moviment muscular.

La fisioteràpia respiratòria també pot ser una gran eina de recuperació pels casos postoperatoris cardíacs o bypass. L’obertura toràcica que es realitza per aquest tipus de procediments quirúrgics predisposa al pacient al desenvolupament de problemes respiratoris al futur, els quals poden ser evitats gràcies a la fisioteràpia respiratòria.

Quins tipus de malalties es poden tractar amb la fisioteràpia respiratòria?

La fisioteràpia respiratòria és perfectament aplicable per qualsevol tipus de pacient. Així, no hi ha un límit d’edat establerta i tampoc no n’hi ha repercusió de la malaltia respiratòria que es pateix. Aquesta branca de la fisioteràpia pot tractar gran quantitat de malalties com:

 • Fibrosi quística.
 • Asma.
 • MPOC.
 • Atelectàsies.
 • Bronquiti.
 • Enfisema pulmonar.
 • Pneumonia.

És important destacar que la fisioteràpia respiratòria no està suggerida només per tractar aquestes malalties, sinò que és ideal per qualsevol persona que necessiti augmentar la seva capacitat pulmomar. Per exemple, els esportistes, poden emprar la fisioteràpia respiratòria sense cap problema. A més a més, a Clínica Eupnea oferim també assistència pneumològica per que l’estudi de la salut del pacient sigui ho més complert possible.

Per una altra banda, té molt utilitat pel tractament de pacients amb problemes neumomusculars. A més a més, s’aconsella pel procés de recuperació després de sotmetre’s a una cirurgia toracoabdominal.

la fisioterapia respiratoria-palamos-girona

Quines tècniques es fan servir a la fisioteràpia respiratòria?

Com ja hem dit abans, la fisioteràpia respiratòria té el seu enfocament a la millora de la capacitat pulmonar dels pacients. Per aconseguir això, es recureix a diferents tècniques per cada cas.

És necessari tenir present que cadasqú d’aquests procediments ha de ser realitzar per un fisioterapeuta especialitzat en respiració. Aquest mètode té la qualitat de poder treure les secrecions que n’hi ha a les vies respiratòries.

El més interessant és que el mateix pacient treu aquestes secrecions de manera natural. Algunes de les tècniques que més es fan servir per aquest tractament fisioterapèutic són:

 • Drenatge postural: Es tracta d’ajudar al pacient a treure les secrecions a les vies respiratòries mitjançant la postura del seu cos.
 • Percusions i vibracions: Mitjançant l’aplicació de petits cops al tòrax, es contribueix amb l’eliminació de secrecions de manera mecànica.
 • Tos dirigida: Aquest procés consisteix en ajudar al pacient perquè pugui fer servir la tos de manera correcta amb la fi de treure les secrecions que té al sistema respiratori.
 • Exercicis de respiració: Fer servir la respiració com mitjà per millorar la capacitat pulmonar.

Quins són els exercicis de respiració de la fisioteràpia respiratòria?

Els exercicis de respiració de fisioteràpia respiratòria es realitzen per augmentar la capacitat toràcica del pacient. El procés consisteix en educar al pacient de manera que es relaxi i augmenti la seva capacitat pulmonar. Alguns dels exercicis més comunes són:

 • Respiració diafragmàtica: Consisteix en respiracions lentes on s’inspira aire pel nas i s’espira poc a poc per la boca. Aquest exercici es força típic fins i tot en persones que es dediquen a cantar o a la locució per tenir una millor col·locació vocal i control de la respiració.
 • Expansió toràcica: A aquest procés es realitzen inspiracions llargues amb una apnea curta i espiració lenta.
 • Compressió del tòrax: A aquest cas, s’aplica pressió al tòrax perquè els músculs que hi són a aques àrea s’hi exercitin.
 • Espiració forçada: Aquest exercici és una combinació de la respiració diafragmàtica amb exercicis d’expansió del tòrax i espiració forçada.

Aquests tipus d’exercicis sota cap concepte han de fer mal al pacient. Són processos poc invasius i lleus portats a terme per professionals de la matèria.

De fer, es aconsellable demanar una sessió de fisioteràpia respiratòria de manera freqüent. No obstant, el ritme de sessions es fixat per l’expert. Per aclarir aixó, és important tenir en compte el quadre clínic del pacient.

Quant dura una sessió de fisioteràpia respiratòria?

Cada pacient és tractat de manera individual segons sigui el seu estat de salut. Tot i així, a la majoria dels casos, una sessió de fisioteràpia respiratòria no s’hi allarga més de 45 minuts. La durada dependrà de la malaltia i de les condicions en les que es trobi el pacient. Un expert en Fisioteràpia Respiratòria conjuntament amb un metge Neumòleg, avaluaran al pacient prèviament i arribaran a la millor teràpia pel pacient.

De la mateiza manera, la quantitat de sessions que s’hi realitzen canvien en funció de cada cas en particular. Es possible realitzar aquests exercicis per un periode de 20 fins 30 dies. Per finalitzar amb les sessions, s’ha de tenir en compte l’evolució del pacient.

A algunes ocasions, també és possible que el pacent necessiti realitzar alguns exercicis a casa. Per això, l’especialista mostrarà els aparells i instruments necessaris.

Què és la fisioteràpia respiratòria infantil?

La fisioteràpia respiratòria també té aplicació infantil. És possible que tant nens com nadòs realitzin sessions de fisioteràpia respiratòria per millorar el sistema respiratori. Tot i així, és de molta importància consultar-ho abans amb el pediatra.

L’aplicació d’aquesta branca de la fisioteràpia, en termes infantils, han de realitzar-se pel tractament de malalties com:

 • Asma.
 • Fibrosi quística.
 • Síndrome d’inmovilitat ciliar.
 • Bronquiti bacteriana.

Tanmateix, hi ha algunes condicions mèdiques on alguns experts suggereixen evitar el seu ús doncs poden ser perjudicials pels nens. Per exemple, en cas de pneumonia i bronquioliti en segonda fase. Per aixì, sempre s’ha de consultar primer amb un metge especialista en Pneumologia.

En quins casos no es recomena realitzar fisioteràpia respiratòria?

Tot i la gran quantitat de beneficis que porta la fisioteràpia respiratòria, és important tenir en compte que no pot fer-se servir per tots els tipus de malalties.

Hi ha algunes contraindicacions en quadres clínics com hemoptiti, neumotòrax, inestabilitat hemodinàmica, osteoporosi severa i deteriorament cognitiu greu. En el cas de patir qualsevol d’aquestes malalties, es recomena consultar amb el metge especialista per evitar complicacions de salut a l’hora de portar a terme el tractament.

Tractament de fisioteràpia en pacients post Covid-19

Si ets un pacient que ha superat el Covid-19 i necessites rehabilitació pulmonar per les seqüeles d’aquesta malaltia, pots provar la fisioteràpia respiratòria.

És un mètode ideal per alliberar secrecions pulmonars i per tornar a tenir el control respiratori després de la malaltia. Sense cap dubte, és perfecta per tenir més capacitat pulmonar en aquests tipus de casos.

Contacta amb els nostres experts de Clínica Eupnea per obtenir més informació i per portar a terme un estudi meticulós del teu cas.

Obrir xat
Hola!
Necessites ajuda?